Budapest - A patkánymentes főváros töténete

1. Előzmények

A Fővárosi KÖJÁL 1970-ben, a vizsgálatok alapján, a patkányok számát Budapesten körülbelül 2 millióra becsülte, amelyek 300-400 millió Ft kárt okoztak évente. A vizsgálat továbbá megállapította, hogy átlagosan az objektumok 32,8 %-a volt patkánnyal fertőzött. Ám jelentős különbség adódott a területek között, a belvárosban majdnem 100 %-os volt a fertőzöttség. Budapesten 99 %-ban a vándorpatkány (Rattus norvegicus), míg a házipatkány (Rattus rattus) csak a raktárakban és a kikötőkben fordult elő szórványosan.

2. Okok

A hatvanas évek végéig patkányirtási munkák csak Budapest bizonyos részein történtek. Ezek az irtások nem voltak kielégítőek és nem tudták a magyar főváros patkány problémáját megoldani. A Fővárosi KÖJÁL által végzett felmérés kimutatta, hogy ezekben az években a patkányirtás kb. 30 millió forintba került évente. A patkányfertőzöttség továbbra is jelentős közegészségügyi veszélyt jelentett és komoly gazdasági károkat okozott. Az eredménytelenség fő oka az volt, hogy az irtások ad-hoc és elszigetelt jelleggel csak a város bizonyos részeire korlátozódtak, az időpontok nem voltak összehangolva és korszerűtlen technikákat alkalmaztak.

3. Patkánymentesítés elrendelése

A rendkívül súlyos helyzetre való tekintettel 1971-ben a Fővárosi Tanács VB. elrendelte, hogy Budapest 525 km2–es területét patkánymentesíteni kell. A feladat elvégzésére pályázatot írt ki, melyet a Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. (elődje a Bábolnai Fertőtlenítő Állomás) nyert meg.

4. Patkánymentesítés végrehajtása

Az alapos felmérés alapján és a minden részletre kiterjedően kidolgozott ütemterv szerint a deratizációt 3 szakaszban, egy- és háromnegyed év alatt kellett végrehajtani. Az operatív munka 1971 áprilisában kezdődött meg, amelynek lényege az volt, hogy módszeresen, előre tervezett ütemterv szerint haladva, a felszíni objektumokban és a csatornahálózatban, egy időben kerüljön kihelyezésre a rágcsálóirtó szer.

A munkában átlagosan 112 fő, valamint 20 gépkocsi vett részt. A munkát irányító brigádvezetőket a Fővárosi KÖJÁL képezte ki. A deratizációt mind szakmai, mind eredményességi szempontból mindvégig a Fővárosi KÖJÁL ellenőrizte. A méréseik alapján megállapítható volt, hogy a főváros patkánymentesítése egyértelműen eredményes volt. Büszkén állíthatjuk, hogy Budapest az egyetlen olyan világváros, ahol a patkányok sem közegészségügyi, sem gazdasági kárt, sem közérzeti problémát nem okoznak.

5. Patkánymentes állapot fenntartása

A főváros vezetése felismerte, hogy a patkánymentes állapot, csak egységes technológiával, egy kivitelező által végzett munkával őrizhető meg, ezért 1973-ban pályázatot írt ki a patkánymentes állapot fenntartására, amelyet a mentesítés során elért eredmény ismeretében ismét a BÁBOLNA BIO nyert el. Ezek a munkálatok mind a mai napig folytatódnak a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal finanszírozásával. Ez azt jelenti, hogy sem a lakosságnak, sem az intézményeknek, üzemeknek nem kell fizetniük a patkánymentes állapot megőrzési munkálatokért, sem az esetlegesen kialakuló fertőzöttség felszámolásáért.

6. A patkánymentes állapot megőrzésének módja

A patkánymentes állapot megőrzése érdekében a BÁBOLNA BIO új, speciális technológiát dolgozott ki, amelynek az alapja egy saját fejlesztésű számítógépes rendszer. A fenntartási munkálatok keretében a lakossági és intézményi bejelentéseket követően, a szükséges kezeléseket vállalatunk 24 órán belül elvégzi, annak érdekében, hogy megelőzze a patkányok elszaporodását. A kihelyezett irtószerek fogyását és állagát heti rendszerességgel mindaddig ellenőrzi, amíg a patkányfertőzöttség meg nem szűnik.

BÁBOLNA BIO a megelőző jellegű munkálatok keretén belül, amely a teljes tevékenység kb. 90 %-át teszi ki folyamatos méregmezőt alakít ki és havonkénti rendszeres ellenőrző vizsgálatokat végez, a behatolási kapuként nyilvántartott objektumokban, valamint a kijelölt folyó- és patakpartok mentén.

A fenntartási munkálatok során, a be nem jelentett patkány előfordulások felderítése és kezelése érdekében dolgozóink felderítő munkát végeznek az elmúlt esztendők patkányfertőzöttségi megoszlásának figyelembe-vételével. A felderítő munka során a csatornarendszer tisztító aknáiban, valamint minden szabad víznyelőben speciális, a nedvességnek ellenálló irtószert helyeznek ki.

BÁBOLNA BIO minden patkány által veszélyeztetett objektumban (nagy ipari létesítmények, élelmiszeripari üzemek, stb.) félévente a terület bejárását és ellenőrzését követően szükség esetén kezelést végez. A veszélyeztetettként nyilvántartott objektumok száma Budapesten jelenleg közel 400 darab.

Tapasztalatok szerint a patkánymentes állapot fenntartási tevékenysége csak akkor végezhető eredményesen, ha az továbbra is az egész fővárosra kiterjed és egységes rendszerben, egységes technológia alapján kerül végrehajtásra.

7. A patkánymentes állapot megőrzésének eredményei

A megelőző jellegű fenntartási tevékenység eredményeként a környező településekről bevándorló, illetve az áruszállítás során behurcolt szórványos patkányfertőzöttség mértéke évről-évre tovább csökken.

A budapesti maradék patkánypopuláció nagysága a fertőzött objektumokalapján

A 2008. évben a főváros 226.000 objektumában mindössze 180 esetben vált ismertté patkányfertőzöttség, amely az összes objektumhoz viszonyítva 0,08 százaléknak felel meg.

A vállalatunk által végzett munkát szakmai és eredményességi szempontból mindvégig az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete (korábban Fővárosi KÖJÁL, jelenleg ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális Intézet Főváros/Pest Megye) ellenőrizte, illetve ellenőrzi. A havonkénti rendszerességgel végzett objektív vizsgálatai alapján BÁBOLNA BIO munkája ellen semmilyen kifogás nem merült fel.

8. Egészségügyi Világszervezet megállapítása

A budapesti patkánymentesítés kimagasló eredményessége – szakmai körökben – világszerte ismertté, sőt elismertté vált. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1998 őszén megjelentetett, a patkányokkal foglalkozó kiadványában a budapesti patkánymentesítést és azt követő mentesség fenntartási munkálatokat bemutató esettanulmányban, ezt az akciót a világon a legjobban szervezett hosszútávú patkányellenes programként mutatja be.

9. Jelen és jövő

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a folyamatos és szisztematikus megelőző munkavégzés rendkívül fontos, mert ellenkező esetben fővárosunkban egyrészt rövid időn belül újra nagy számban elszaporodnának a patkányok, amelyek ismét igen súlyos közegészségügyi és gazdasági károkat okoznának, másrészt az eddigi jelentős anyagi ráfordítás kárbaveszne.

Nagyon fontos, hogy esetleges patkányfertőzöttség észlelése esetén, az minél előbb vállalatunk tudomására jusson, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük. Ezért munkánk eredményesebb végzéséhez továbbra is kérjük segítségüket! Amennyiben Budapest közigazgatási határán belül patkányelőfordulást észlelnek, azt kérjük szíveskedjenek bejelenteni az alábbi elérhetőségeinken:

Telefon: 43-20-412 Telefax: 43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.com
Cím: 1107 Budapest, Szállás utca 6.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala továbbra is kiemelten fontosnak tartja a kedvező eredmény megőrzését, ezért a patkánymentesség fenntartási munkálatok - a főváros területén - mind a lakosság, mind az intézmények és közületek részére díjtalan!